Siirry sopimusten hallinnassa seuraavalle tasolle

Ota käyttöösi sopimushallinnan monitoimityökalu: SignSpacesta löydät kaikki tarvitsemasi ominaisuudet sähköiseen allekirjoittamiseen, sopimusten seurantaan, hallintaan sekä arkistointiin. Avoimen ekosysteemin, muokattavuuden ja helppokäyttöisen rajapinnan ansiosta voit sovittaa käytön juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Sähköinen allekirjoittaminen

Helppokäyttöisyys ja monipuoliset ominaisuudet samassa paketissa. SignSpacen avulla saat kerättyä laillisesti sitovat sähköiset allekirjoitukset sopimuksiin luotettavammin ja nopeammin. Sähköiset prosessit sopimusten käsittelyssä vähentää virheitä, säästää aikaa ja edistää sopimusten syntymistä.

SignSpacelle tehdyt sähköiset allekirjoitukset täyttävät EU:n eIDAS asetusten vaatimukset ja noudattavat myös Yhdysvaltojen lainsäädännön vaatimuksia yleisellä tasolla *.

Pdf-dokumenttien sähköinen leima takaa sopimuksen sisällön muuttumattomuuden ja varmennetodistus allekirjoitusten lainvoiman pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki palvelussa tehdyt sähköiset allekirjoitukset ovat juridisesti sitovia. 

SignSpace on suomalaisten pankkien hyväksymä allekirjoituspalvelu.

* huomioi toimialakohtaiset ja osavaltiokohtaiset tarkemmat rajoitukset

Keraa_laillisesti_sitovat_allekirjoitukset_sahkoisesti

 

Sopimusten allekirjoittaminen onnistuu vahvalla tunnistautumisella Pohjoismaissa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja Baltian maissa Smart ID:llä.

Laillisesti sitovien allekirjoitusten kerääminen onnistuu näppärästi myös sähköposti- tai sms-todennuksella silloin kun vahvalle tunnistautumiselle ei ole tarvetta tai se ei ole vaihtoehto.

Allekirjoita sopimuksia kevyesti

 

Allekirjoittaminen onnistuu helposti puhelimella ajasta ja paikasta riippumatta. Rekisteröidyillä käyttäjillä on kaikki SignSpacen ominaisuudet saatavilla myös mobiilisti.

Allekirjoita ja hallitse sopimuksia puhelimella

 

Voit helpottaa allekirjoitusprosessin hallintaa ottamalla käyttöön ohjattuja työnkulkuja. Määritä allekirjoittamisjärjestys, salli allekirjoittamisen delegointi toiselle henkilölle tai ota käyttöön ajastettu lähettäminen silloin kun sopimukset on lähetettävä allekirjoitettavaksi tiettynä ajankohtana. 

Helpota allekirjoitusprosessia ohjatuilla työnkuluilla

 

Automatisoi sopimusten jakaminen ryhmiin, vastaanota muistutuksia sopimuksen päättymisestä, ajasta sopimuksen lähettäminen allekirjoitettavaksi tai muistuta allekirjoittajia automaattisesti.

Tehosta toimintaa automatisoimalla sopimushallinnan prosesseja

 

Voit lähettää sopimuksia asiatarkastuskierrokselle ennen allekirjoitusten keräämistä. Asiatarkastajan kommentit näkyvät allekirjoituspyynnöllä sisäisille käyttäjille.

Asiatarkastusprosessilla voit varmistaa, että allekirjoitettavat sopimukset ovat juridisesti kunnossa ja sisäisesti hyväksytty.

Asiatarkastuta sopimukset ennen niiden lähettämistä allekirjoitettavaksi

 

Pdf-tiedostojen kommentointiominaisuus helpottaa sopimusten viimeistelyssä. Asiatarkastaja voi kirjoittaa muutosehdotukset ja kommentit suoraan dokumentteihin, joiden pohjalta allekirjoituspyynnön hallinnoija tekee korjaukset alkuperäiseen dokumenttiin ja liittää korjatun version allekirjoituspyyntöön, joka lähetetään joko allekirjoitettavaksi tai uudelle asiatarkastuskierrokselle.

Lisää kommentteja suoraan sopimusdokumenteille

 

Joskus sopimusteksteihin pitää tehdä muutoksia vielä sen jälkeen, kun joku on jo ehtinyt allekirjoittaa. Ei ongelmaa – sinun tarvitsee vain päivittää muuttuneet dokumentit ja me pidämme huolta siitä, että allekirjoitukset kerätään kaikilta allekirjoittajilta viimeisimpään sopimusversioon.

Tee muutoksia sopimusdokumentteihin missä tahansa sopimisen vaiheessa

 

Kun suojaat sopimuksen vahvalla todennuksella, voit olla varma, ettei sopimusta ja siihen liittyvää viestintää paljasteta ulkopuolisille osapuolille. Suojaaminen onnistuu tarvittaessa myös kevyemmin sähköpostiin lähetettävällä koodilla.

Paranna tietoturvaa suojaamalla sopimussisältöjä

 

Voit käyttää allekirjoituspyyntöjä varten valmiita malleja nopeaa lähetystä varten. Malleja voi jakaa muiden käyttäjien, ryhmien tai koko organisaation käyttöön ja ohjata heidät toimimaan halutulla tavalla.

Tallentamalla toistuvat tekstit, työnkulut ja muut asetukset uudelleenkäytettäviin malleihin, lyhennät allekirjoituspyyntöjen valmisteluaikaa ja mahdollistat luontiprosessien automatisoinnin myös muille organisaatiossasi.

Nopeuta allekirjoituspyyntöjen luontia valmiilla malleilla

 

Pdf-tiedostojen lisäksi voit lähettää allekirjoitettavaksi kuvia, taulukoita, videoita tai muuta digitaalista sisältöä - aina tarpeen mukaan.

Liitettävien tiedostojen koko voi olla yhteensä jopa 60 Mt eikä kappalemäärää ole rajoitettu.

Voit järjestellä tiedostot haluamaasi järjestykseen ennen niiden lähettämistä allekirjoitettavaksi.

Allekirjoita pdf-dokumenttien lisäksi myös muita yleisesti käytettyjä tiedostomuotoja

 

Voit muokata allekirjoittamisen vaiheiden ulkoasua brändisi mukaiseksi vaihtamalla linkkien, nappien ja kuvakkeiden värejä sekä lisäämällä yrityksesi logon.

Tee allekirjoittamisen käyttökokemuksesta brändisi näköinen

 

Sen sijaan, että allekirjoittaisit jokaisen sopimuksen erikseen, voit valita useiden allekirjoituspyyntöjen allekirjoittamisen yhdellä tunnistautumisella.

Nopeuta sopimusten käsittelyä allekirjoittamalla useampia sopimuksia yhdellä kertaa

 

Voit lähettää sopimuksia allekirjoitettavaksi valituille ryhmän jäsenille, jolloin kuka tahansa ryhmän jäsenistä voi osoittaa tehtävän itselleen ja allekirjoittaa. Roolipohjaisen allekirjoitusominaisuuden ansiosta allekirjoitusten keräämisen ei tarvitse olla riippuvainen yksittäisistä henkilöistä.

Roolipohjainen työnkulku on otettavissa käyttöön myös asiatarkastuksissa.

Vähennä henkilöriippuvuutta ottamalla roolipohjainen asiatarkastus ja allekirjoittaminen käyttöön

 


Sopimushallinta

Selkeys ja helppokäyttöisyys sopimusten elinkaaren kaikissa vaiheissa nopeuttaa tekemistä, vähentää virheitä ja tekee sopimushallinnasta mukavampaa.

Vaiheiden seuranta luonnistuu työasemalta tai puhelimelta, ja sopimukset on helposti löydettävissä metatietoineen SignSpace-palvelun sopimusarkistosta tai käyttämästäsi palveluun integroidusta tietojärjestelmästä.

Nopeuta tekemistä, vähennä virheitä ja tee sopimushallinnasta mukavampaa

 

Käyttöliittymä on suunniteltu helpottamaan sopimusten seurantaa ja käsittelyä. Jopa suurten sopimusmäärien käsittely onnistuu vaivatta hyödyntämällä monipuolisia suodattimia, metatietoja ja hakuominaisuuksia.

Pysy ajantasalla sopimusten etenemistä

 

SignSpace ilmoittaa sähköpostilla tapahtumista, jotka vaativat käyttäjän huomiota. Käyttäjät voivat määritellä sähköpostiasetuksia organisaation, ryhmien ja omien tarpeiden mukaisiksi aina tarpeesta riippuen.

Määrittele sähköposti-ilmoitusten lähettäminen tapahtumista jotka vaativat käyttäjien huomiota

 

Sopimushallinta helpottuu, kun voit käydä tarvittavat keskustelut samassa palvelussa, missä allekirjoitukset kerätään.

Voit käydä keskusteluja sopimukseen kutsuttujen sopimuskumppaneiden kanssa, oman organisaation sisällä tai luoda uuden ad hoc -keskustelun tarvittavien henkilöiden välille.

Tuo viestintä kiinteäksi osaksi sopimista

 

SignSpace tallentaa yksityiskohtaista historia-lokia allekirjoittamisen työnkulun eri vaiheista, kuten mitä sähköposteja järjestelmästä on lähetetty, kuka on avannut sopimusdokumentin tai ketkä ovat allekirjoittaneet.

Hyödynnä palveluun tallennettuja lokeja silloin kun tarvitset yksityiskohtaista tietoa tapahtumista

 

Voit luoda tehtävälistoja suoraan keskusteluihin ja seurata helposti niiden etenemistä Tehtävät-näkymästä. Tehtävät auttavat pitämään asiat järjestyksessä ja niiden avulla voit varmistaa, että kaikki sopimuksiin liittyvät asiat tulevat tehdyksi.

Hallitse sopimukseen liittyviä tehtäviä

 


Arkistointi

SignSpace tallentaa allekirjoitetut sopimukset puolestasi kymmenen vuotta ilman lisämaksua. Voit myös siirtää sopimukset käyttämääsi sopimusarkistoon tarjoamiemme rajapintaratkaisujen avulla.

SignSpace tallentaa sopimukset kymmeneksi vuodeksi puolestasi, jotta ne olisi luotettavasti arkistoitu ja helposti löydettävissä.

Hyödynnä allekirjoitettujen sopimusten maksuton arkistointi

 

Hyödyntämällä joustavia pääsyoikeusrakenteita varmistat, että sopimukset ovat tarvittavien henkilöiden saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Voit jakaa sopimuksia ryhmiin tai yksittäisille henkilöille aina tarpeesta riippuen yli organisaatiorajojen.

Jakamisen voi tarvittaessa automatisoida metatietojen avulla.

Varmistu siitä että sopimukset on saatavilla niitä tarvitseville

 

Riippumatta siitä miten sopimukset on organisaatiosi tilille luotu, nimenkirjoittajat voivat valtuuttaa vahvalla tunnistautumisella suojatun pääsyoikeuden kaikkiin organisaatiosi sopimuksiin ja näiden hallintaan.

Varmistu siitä että yksikään sopimus ei pääse katoamaan

 

Turvallinen säilytys Euroopan talousalueen sisällä taataan käyttämällä keskitettyä lokipalvelua, asianmukaisia salausmenetelmiä ja roolipohjaista käyttäjähallintaa. Palvelu on jatkuvan tietoturvatestaamisen piirissä. Palveluun tallennettaville tiedostoille ja palvelusta ladattaville tiedostoille tehdään automaattinen virustarkistus. Palvelun johtamisjärjestelmä on ISO 27001 -vaatimusten mukainen.

Tallenna sopimukset tietoturvallisesti

 

Metatiedot helpottavat sopimusten löytämistä ja niiden avulla automatisoit näppärästi sopimusten jakamisen ryhmille sekä muistutusten tekemisen.

Helpota sopimusten löytämistä metatietojen avulla

 

Metatietojen avulla voit ohjata sopimusten arkistoinnin käyttämääsi dokumenttienhallintajärjestelmään. Voit valita useista tarjoamistamme valmisintegraatioista tai toteuttaa integraation SignSpace REST-rajapinnan avulla.

Arkistoi sopimukset automaattisesti käyttämääsi dokumenttienhallintajärjestelmään

 


Riskien hallinta

SignSpacen avulla madallat liiketoiminnan riskejä ja parannat sopimuskumppaneiden välistä luottamusta. Tuomalla tilaajavastuulain mukaiset ​​velvoitteet kiinteäksi osaksi sopimustyönkulkuja varmistat, että koko organisaatiosi käsittelee sopimukset lain mukaisesti.

Tuomalla suomalaisten yritysten Luottettava Kumppani -tulkinnan palveluun näkyviin, madallat organisaatiosi käyttämiin sopimuskumppaneihin liittyviä riskejä.

Haemme puolestasi lain edellyttämät tilaajavastuutiedot toimittajista ja pidämme nämä tiedot ajan tasalla. Voit ladata ja lukea Luotettavan kumppani -raportit sähköisessä muodossa suoraan SignSpace-palvelussa ja tallentaa ne myöhempää tarkastusta varten.


Sähköiset äänestykset

SignSpace-palvelussa voit hoitaa äänestykset etänä. Helppokäyttöinen äänestystoiminnallisuus sopii monenlaisiin äänestyksiin.

Lisää äänestyskutsuun saateviesti ja tiedostot, johon osallistujien on tutustuttava ennen äänestämistä. Voit seurata äänestyksen etenemistä reaaliaikaisesti palvelussa. Mahdollistamme avoimien, rajoitettujen ja suljettujen äänestysten pitämisen, aina tarpeesta riippuen.

Äänestystoiminnalisuus on suunniteltu yhdessä Kiinteistöliiton juristien kanssa ja se sopii erinoimaisesti taloyhtiöiden äänestystarpeisiin. Äänestyksen voi valmistella etukäteen editoitavana luonnoksena. Listaa äänioikeutetut, määrittele äänimäärät ja lisää valtuutuksia tarvittaessa. Tiedot on tuotavissa tiedostosta ja näin ollen myös isompia äänestyksiä on helppo järjestää. Kun äänestys alkaa, niin kaikki on valmisteltu etukäteen ja voit keskittyä itse äänestykseen.


 

Varaa palveluesittely

Tehosta sopimushallintaa asiantuntijamme avulla.

Integroi sähköinen allekirjoitus osaksi omia järjestelmiäsi

Sähköisen allekirjoituksen integroiminen omiin järjestelmiin tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden hoitaa sopimusten hallintaa niissä ympäristöissä, joissa olette tottuneet työskentelemään. Se on suunniteltu toimimaan erityisesti rajapintaintegraation kautta ja sen vuoksi kaikki työkalun ominaisuudet ovat myös silloin käytettävissä.

Meillä on tarjolla valmiita integraatioratkaisuja useisiin toiminnanohjaus-, HR- ja dokumenttihallintajärjestelmiin. Tämä integrointimahdollisuus parantaa sopimusten hallinnan tehokkuutta ja pitää sen osana yrityksenne vakiintunutta toimintaympäristöä.

Tutustu integraatiomahdollisuuksiin

Ota yhteyttä

Mietitkö miten SignSpace soveltuu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin?

Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sopiva ratkaisu.