Asiakastarina: HUS-Kiinteistöt

Otimme SignSpace-palvelun käyttöön positiivisin mielin. Hyötyä haimme aluksi meille aikaa vievien sopimusten allekirjoittamiseen sähköisesti. Etenkin sisällön kommentointi ja vaadittavien asioiden yhteinen hyväksyntä saattoivat venyttää sopimuksen allekirjoitusta.

SignSpace-palvelussa sopimuksen kommentointi on keskitettyä ja hyväksyntä huomattavasti tehokkaampaa. Bonuksena on allekirjoitettu sopimus kaikkien käytettävissä ja arkistoituna digitaalisessa muodossa.

Olemme laajentaneet SignSpace-palvelun käyttöä myös yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiimme salassapitosopimuksiin. Lisäksi otimme sen henkilöstökäyttöön poissaoloilmoitusten hyväksymisprosessissa sekä kehityskeskustelujen ja ajopäiväkirjojen arkistoinnissa.

www.huskiinteistot.fi

HUS-kiinteistöt Alexander Kozlov_rajattu

HUS-kiinteistöt

SignSpace-palvelussa sopimuksen kommentointi on keskitettyä ja hyväksyntä huomattavasti tehokkaampaa.

Alexander Kozlov, IT-asiantuntija

Ota
yhteyttä