« takaisin

SignSpace-palvelun sopimusehdot muuttuvat 10.2.2021

10.02.2021

SignSpace-palvelun sopimusehdot muuttuvat 10.2.2021 alkaen. Muutetut sopimusehdot tulevat voimaan olemassa oleville asiakkaille kolmenkymmenen päivän kuluttua tästä ilmoituksesta eli 10.3.2021, jos asiakas ei ole tätä ennen hyväksynyt muutosta palvelun käyttöliittymän kautta. Samassa yhteydessä on päivitetty SignSpace-palvelun tietosuojaselostetta (päivitetty lista Platform of Trust Oy:n rekisterinpitäjänä käsittelemistä henkilötiedoista).

Keskeiset muutokset verrattuna aiempiin sopimusehtoihin:

Sopimusehtojen versio 10.2.2021 verrattuna versioon 27.8.2020:

 • lisätty uusi kappale 4.4, joka koskee parhaillaan kehityksessä olevaa uutta toiminnallisuutta, jossa asiakasorganisaatio voi antaa koko organisaation laajuiset Luotettu Hallinnoija -käyttöoikeudet nimetylle käyttäjälle. Luotettu Hallinnoija -käyttöoikeuksilla on pääsy kaikkiin organisaatiotilin kautta allekirjoitettuihin asiakirjoihin sekä chat-keskusteluita lukuun ottamatta pääsy kaikkeen Organisaatiotilin kautta Palvelussa käsiteltyihin, luotuihin ja jaettuihin viesteihin, tehtäviin, tiedostoihin ja muihin Asiakkaan materiaaleihin. Toiminnallisuus julkaistaan lähikuukausien aikana.

Sopimusehtojen version 27.8.2020 muutokset verrattuna versioon 28.8.2019

 • sopimusehtojen rakenne päivitetty yhdenmukaiseksi Platform of Trust Oy:n muiden palveluiden palveluehtojen kanssa.
 • tarkennettu palvelun muuttamista koskevaa kohtia 5.8–5.9
 • tarkennettu kappaleessa 8 olevia hyväksyttävän käytön ohjeistusta
 • tarkennettu palvelun tilaustyyppien muuttamista koskevaa kohtaa 9.1 ja hintojen muuttamista koskevaa kohtaa 9.4 siten, että muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa ja asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä
 • lisätty uusi kappale 11 vastuusta immateriaalioikeuksien loukkauksista
 • tarkennettu kappaleessa 13.7 kuvattua menettelyä asiakasdatan palauttamisesta tai tuhoamisesta sopimuksen päättyessä
 • lisätty uusi kappale 14 Luottamuksellisuus, jossa molemminpuolinen salassapitovelvoite
 • lisätty kuluttajasopimuksiin sovellettavat ehdot kappaleisiin 17.1 ja 19.4–19.5
 • kappaleessa 19.2 muutettu riidanratkaisumenettelyksi välimiesmenettely Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.
 • Henkilötietojen käsittelysopimus päivitetty Platform of Trust Oy:n vakiomallisen käsittelysopimuksen mukaiseksi (ei olennaisia sisällöllisiä muutoksia)

Lue lisää aiheesta